Error
 • RSF_WARNING_HELPER_MISSING
    ถาม-ตอบสำหรับลูกค้า  
  Q : จำนวนขั้นต่ำที่จะสั่งผลิตได้คือจำนวนเท่าไหร่ ?  
  A :

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดยอดการผลิตสินค้าขั้นต่ำ (Minimum Order) เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนอาทิเช่น ค่าวัตถุดิบ, ค่าแรง, ค่าเครื่องจักร และอื่นๆ ยอดการผลิตนั้นจะอยู่ที่ 100,000 ซอง/SKU* หากลูกค้าสนใจในบริษัทฯ แต่มีความต้องการจำนวนการผลิตขั้นต่ำที่น้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากฝ่ายขายของบริษัทฯค่ะ
* SKU คือ (Stock Keeping Unit – ชนิดสินค้า)

 
  Q : ขอตัวอย่างสินค้าได้ไหม ?  
  A :

หากลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าของบริษัท และต้องการที่จะดูตัวอย่างสินค้าเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพรสชาติของสินค้า บริษัทฯยินดีที่จะจัดส่งตัวอย่างไปให้ท่านหรือลูกค้าสามารถมารับตัวอย่างสินค้าได้ที่บริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

 
  Q : ถ้าต้องการสร้างแบรนด์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเป็นของตนเองจะต้องทำอะไรบ้าง  
  A :

ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะบริการแบบ ONE STOP SERVICE

 
  Q : ถ้ามีแบรนด์เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงเป็นของตนเองแล้ว สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการหรือไม่ ?  
  A :

ได้ โดยทางลูกค้าสามารถปรึกษาพูดคุยวางแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับทางบริษัทฯ จากนั้นทางบริษัทฯ จะมีทีมแผนกR&Dพัฒนาสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่ไม่มีข้อมูล ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

 
  Q : ถ้ามีวัตถุดิบอยู่แล้ว สามารถส่งวัตถุดิบไปให้ที่โรงงาน ผสม และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ได้ไหม ?  
  A :

ได้ ถ้าลูกค้ามีวัตถุดิบอยู่แล้ว สามารถส่งวัตถุดิบมาให้โรงงานได้เลย ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีแต่ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเครื่องจักร, ค่าแรง ในการผสมและบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าเตรียมมา

 
  Q : มีขั้นตอนในการให้บริการอย่างไรบ้าง ?  
  A :
 1. ทางบริษัทจะทำการพัฒนาสูตร และให้ลูกค้าทดสอบรสชาติของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 2. ปรึกษาพูดคุยร่วมวางแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่ทางลูกค้าต้องการ
 3. ทางบริษัทจำทำการขึ้นทะเบียนอย. ของตัวผลิตภัณฑ์ โดยทางลูกค้าจะต้องมีเอกสารดังนี้ในกรณีที่ทางลูกค้ามีบรรจุภัณฑ์พร้อมมาให้ให้นำบรรจุภัณฑ์มาให้กับทางบริษัท หรือถ้าลูกค้าไม่รู้จะเริ่มหาซัพพลายเออร์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ก็มีโรงงานผลิตไว้คอยแนะนำ
  1. สำเนาผู้ประกอบการที่จดกับทางอย.
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการ
  4. หนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์ของผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการ
 4. ในกรณีที่ทางลูกค้ามีบรรจุภัณฑ์พร้อมมาให้ให้นำบรรจุภัณฑ์มาให้กับทางบริษัท หรือถ้าลูกค้าไม่รู้จะเริ่มหาซัพพลายเออร์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ก็มีโรงงานผลิตไว้คอยแนะนำ
 5. ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตสินค้า และจัดส่งให้กับทางลูกค้าไม่เกิน 15 วัน นับหลังจากที่บรรจุภัณฑ์เข้าโรงงาน
 
  Q : หากสินค้าที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการอย่างไร  
  A :

หากทางบริษัทพิสูจน์แล้วว่าสินค้าที่ผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด อันเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบของทางบริษัทฯ บริษัท ซิโฟน่า ค๊อฟฟี่ จำกัด ยินดีแก้ไขสินค้าดังกล่าวภายใน 4 ชั่วโมง หรือผลิตสินค้าขึ้นใหม่แก่ลูกค้าโดยไม่มีเงื่อนไข

 
  Q : รูปแบบการชำระเงินเป็นอย่างไร  
  A :

รูปแบบการชำระเงินขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท ซึ่งมีตั้งแต่การเก็บมัดจำ, ชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า และการให้เครดิตแก่ท่านหากเป็นคู่ค้ากันได้ระยะหนึ่งแล้ว